Gizlilik Politikası ve KVKK Metni

GİZLİLİK POLİTİKASI

Yayım tarihi             : 29/08/2022
Güncelleme tarihi    : 29/08/2022

Değerli müşterilerimiz,

Web sitemiz aracılığıyla bizlerle paylaştığınız her türlü bilgileriniz (isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, bulunduğunuz ülke, çalıştığınız firmanın ismi, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve web sitemiz aracılığıyla bizimle paylaştığınız mesaj içindeki diğer bilgiler), Kivi Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta, ifşa edilmekte ve yurtdışına ve yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü kişiye satmayacak, yalnızca analitik ve istatistiksel incelemeler yapmak ve hizmetlerimizi iyileştirmek amaçlarıyla bağlantılı olarak sadece yurtiçi veya yurtdışındaki iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz veya Şirketimizin üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşacaktır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini sağlamak ve yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm teknik ve diğer önlemleri almaktadır ve düzenli denetimler yapmaktadır. Bilgileriniz yurtiçinde veya yurtdışında nakledildiği takdirde, bilgilerinizin korunması için gerekli tüm teknik ve diğer tedbirler alınacaktır. Kişisel Verilerinize erişim, sadece bu verilere kati surette erişime ihtiyacı olan ve katı sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne tabi çalışanlar, yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Siz müşterilerimiz, Kanun tahtında bilgileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek;
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek;
  • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek;
  • Kanun’un 7. Maddesi uyarınca, yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek;
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhinize sonuçlara itiraz etmek; ve
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız fiili zararın giderilmesini talep etmek.

Talepleriniz ilgili olarak ve Şirketimizin Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek için ve bize info@kivitechnologies.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kivi Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi